Goede schoolteams zorgen voor goed onderwijs. Hun visie is een gemeenschappelijke, de betrokkenheid bij school en collega’s is groot. Er is een open onderlinge communicatie en feedback geven en ontvangen staat gelijk aan professioneel handelen. Soms lukt het niet (meer) om een team goed te laten communiceren en samenwerken. Dat kan voortkomen uit een gebrek aan sturing, een cultuuromslag, de invoering van een nieuwe vorm van onderwijs of onderlinge conflicten.

Habilis mens en onderwijs laat schoolteams op een planmatige en cyclische manier hun professionele cultuur versterken, vooral door verbetering van de onderlinge communicatie en samenwerking. Vanuit theorieën van Ruud de Moor, Alex van Emst en John Kotter werken we aan bewustwording van het probleem en de nodige vervolgstappen. Dat kan zijn: een missie- en visietraject, de ontwikkeling of bijstelling van een schoolconcept en de ontwikkeling van een professionele cultuur. Of we trainen teams in communicatie- en gespreksvaardigheden, zodat er binnen afzienbare tijd weer een volwaardig team staat.