Bij projectmanagement gaat het om de uitvoering, waarbij Habilis Mens en onderwijs inzet op groei, ontwikkeling, ontplooiing en verbetering. Denk aan een fusie van twee scholen, waarbij we met betrokkenen werken aan de invoer van een gemeenschappelijke missie & visie, een nieuw onderwijsconcept, het onderling communiceren en de samenwerking. Of we entameren een gesprekkencyclus over het functioneren en beoordelen van functies binnen een stichting. Daarnaast creëren we mogelijkheden om leerlingen samen te laten spelen en leren.

Twee scholen van verschillende besturen betrekken samen één gebouw, wij kijken wat nodig is om samen goed gebruik te maken van de faciliteiten en de mogelijkheden. Of beide bestuurders willen niet dat de signatuur en profilering van hun school voorrang krijgt, maar dat de nadruk in de onderlinge communicatie en samenwerking komt te liggen op het nieuwe gebouw als kindcentrum.