Niet altijd is even helder waarom een school niet functioneert. Als een schoolbestuur ons vraagt om inzicht in de problematiek, gaat Habilis mens en onderwijs met de school een onderzoekstraject in. Nadat het bestuur dit heeft aangekondigd op de school, betrekken we meteen alle partijen. We vinden het belangrijk iedereen in dit proces mee te nemen, omdat dit de grootste kans biedt om naar een oplossing te werken die door de hele schoolgemeenschap wordt gedragen.

Gezamenlijk stemmen we de te onderzoeken thema’s af: leiderschap, pedagogisch klimaat, visie & missie, didactiek, communicatie en/of de onderlinge communicatie. Alle deelnemers bedenken per thema vragen en aan de hand van deze specifieke vragenlijst gaan we met iedereen in gesprek. Als het nodig is, lopen we ook mee op de school. Onze bevindingen komen in een rapportage, waarna de conclusies en de aanbevelingen per thema worden gedeeld met alle betrokkenen. Nadat het probleem duidelijk is geworden, kan eventueel een verbeteringstraject worden ingezet.