Een bestuur of een school kan onder druk komen te staan door stagnerende veranderingsprocessen, een pr-probleem, slechte schoolresultaten, een verouderd werkconcept, een slecht functionerend directieteam, het verlies van veel leerlingen of ontevreden ouders. Het zijn vaak dit soort problemen waartegen interim-management succesvol kan worden ingezet.

Als Habilis mens en onderwijs hechten we aan een uitgebreide intake. Zo kunnen we gericht verder: leggen eerst de kern van het obstakel bloot, maken de vraag van de school helder, bespreken mogelijke oplossingen, verkennen alvast de mogelijke resultaten en stemmen de taken af. Daarbij richten we ons op het primaire proces. Het MT is als eigenaar van het probleem en de oplossing altijd medeverantwoordelijk.

Omdat draagvlak belangrijk is, zorgen we voor snelle afstemming met ouders, de medezeggenschapsraad en het schoolteam. In het vervolgproces - dat maximaal een jaar duurt - houden we nauw contact met alle partijen. Opdrachtgevers krijgen regelmatig een voortgangsrapportage, waardoor zij het proces goed kunnen volgen en eventueel bijsturen.