Schoolleiders, teamleden of intern begeleiders die niet optimaal functioneren, kunnen bij Habilis mens en onderwijs leren het beste uit zichzelf te halen. De begeleiding begint met een gedegen kennismaking en het in kaart brengen van de persoon en zijn doelen: wie is hij, wat kan hij en wat doet/wil hij daarmee? Uitgangspunt daarbij zijn de principes van de ijsberg van David McClelland. Met een persoonlijkheidsinstrument brengen we de ‘ontwikkelbaarheid’ van het gedrag in kaart en met een 360 graden omgevingsfeedback - waarbij we aansluiten op bestaande profielen van het bestuur - meten we de vaardigheden en houding en kijken we naar de huidige ontwikkeling.

De coachee schrijft op basis van deze input en onder onze begeleiding een plan van aanpak dat altijd wordt afgestemd met de leidinggevende. Het begeleidingstraject duurt maximaal een half jaar. Op belangrijke momenten lopen we mee in de praktijk. We geven instant feedback, evalueren regelmatig en maken veel ruimte voor reflectie. Reflectie is namelijk het belangrijkste instrument waarmee iemand zijn eigen gedrag kan beïnvloeden.