Habilis mens en onderwijs richt zich op de versterking van competenties van onderwijsprofessionals, omdat zij de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Door een planmatige benadering van het werk van leraren en schoolleiders creëren onze adviseurs met hun opdrachtgever goede voorwaarden voor verdere professionalisering in alle geledingen.

We blijven graag dichtbij onze opdrachtgever, nemen hem mee in het proces. Daarbij houden we van resultaatgerichtheid, de menselijke maat, transparantie, duidelijkheid en duurzaamheid: scholen kunnen lang toe met het resultaat van ons werk.

Interim-management

Interim-management is in het onderwijs al lang geen uitzondering meer. Habilis mens en onderwijs weet als geen ander hoe dit succesvol kan worden ingezet in het primaire proces.

Lees meer

Leiderschap

Goed leiderschap gaat over het succes van de organisatie, en dat vraagt visie, durf, bereidheid om te veranderen en strategisch inzicht. Van professionele leiderschapsontwikkeling heeft Habilis mens en onderwijs haar specialisme gemaakt.

Lees meer

Teamontwikkeling

Gezonde onderwijsteams kennen een professionele cultuur, met kloppende afspraken en een dito communicatie. Als dit is verstoord, zorgt Habilis mens en onderwijs samen met de school dat er weer als een volwaardig team kan worden gewerkt.

Lees meer

Individuele begeleiding

Leiders, teamleden of intern begeleiders bewust bekwamen in wat zij onvoldoende laten zien. Dat is wel de kern van de individuele begeleiding door Habilis mens en onderwijs.

Lees meer

Onderzoek

Habilis mens en onderwijs doet ook onderzoek op scholen als vanuit het schoolbestuur wordt gevraagd om de oorzaak van een probleem boven water te krijgen.

Lees meer

Projectmanagement

Stichtingsbesturen van scholen zetten Habilis mens en onderwijs ook in voor projectmanagement, zodat zij zeker zijn dat een idee of vraagstuk wordt uitgewerkt in een passende, succesvolle verandering of verbetering.

Lees meer

Onze experts