Monique van Limpt

Senior Arbeids- & Organisatiedeskundige

Monique studeerde psychologie en volgde een masteropleiding op het gebied van Labour en Organisation. Was werkzaam in de arbo-dienstverlening en geeft les op de Universiteit van Tilburg. Richt zich binnen AgressiePrevent op het ontwikkelen van Agressiepreventbeleid en het geven van trainingen in agressiepreventie en opvang en nazorg.

Mensen, teams en (daarmee) organisaties ondersteunen bij ontwikkeling en verandering is haar passie. Zij coacht leidinggevenden en professionals, begeleidt teams bij samenwerkingsvraagstukken en bij het realiseren van hun doelstellingen.