Het wervingsproces begint met een aantal interviews. Deze worden in uw organisatie afgenomen door Habilis consultants. Daardoor worden de belangrijkste eigenschappen voor het functieprofiel van de nieuwe medewerker duidelijk: welke vaardigheden en deskundigheden hij zou moeten hebben en welk salaris daarbij hoort. We kijken ook kritisch naar de bedrijfscultuur, naar de plaats die de medewerker in de organisatie gaat innemen en met welke mensen hij gaat werken

Het Habilis Executive Search-traject is opgebouwd uit een vijftal fasen:

  • Interviewfase: interviews met en bij de klant om inzicht te krijgen in de organisatie, bedrijfscultuur en functie-inhoud.
  • Definitiefase: opstellen functieprofiel en afstemming met klant
  • Identificatiefase: potentiële kandidaten identificeren en verkregen gegevens uitwerken.
  • Aanspreekfase: kandidaten worden benaderd, geverifieerd en uitgenodigd.
  • Selectiefase: gesprek met kandidaat en beoordeling, bij positieve beoordeling wordt de kandidaat voorgesteld aan de opdrachtgever